Save the Children tuyển 04 vị trí

Tổ chức cứu trợ trẻ em Quốc tế tại Việt Nam (Save the Children International in Việt Nam) tuyển các vị trí: 01 Quản lý Dinh dưỡng và Sức khỏe, 01 Cán bộ hỗ trợ dự án, 01 Trợ lý tài chính tại Hà Nội, và 01 Trợ lý tài chính tại Hồ Chí Minh.

Liên hệ:

Ban Nhân sự

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà Machinco, số 444 đường Hoàng Hoa Thám, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Email: Vietnam.HR@savethechildren.org

Hạn đăng ký cuối cùng: 31/12/2014

Xem thêm thông tin tại đây: Quản lý Dinh dưỡng và Sức khỏe,  Cán bộ hỗ trợ dự án, Trợ lý tài chính tại Hà Nôi, và Trợ lý tài chính tại Hồ Chí Minh