Lại phải cho xuất khẩu khoáng sản tồn kho

ThienNhien.Net – Bộ Công thương vừa đồng ý với đề nghị của UBND tỉnh Bình Thuận về việc cho xuất khẩu 131.076 tấn tinh quặng ilmenit tồn kho của 6 doanh nghiệp trên địa bàn.

TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN - VINACOMIN
Tinh quặng ilmenit (Ảnh: Website TCty Khoáng sản)

Trước đó, vào giữa tháng 1/2013, UBND tỉnh Bình Thuận đã đề nghị Bộ Công thương cho sáu doanh nghiệp trên địa bàn xuất khẩu tinh quặng ilmenit có hàm lượng TiO2 trên 52%, tồn kho năm 2012 với lý do trên địa bàn tỉnh hiện chưa có dự án chế biến sâu quặng Titan, vì vậy đề nghị cho xuất khẩu hết khối lượng tinh quặng ilmenit hiện đang tồn kho.

Để được Bộ Công thương đồng ý, UBND tỉnh cũng đã có kiểm tra chi tiết tại các doanh nghiệp.

Sáu doanh nghiệp nói trên gồm: công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường (17.888 tấn); công ty cổ phần Đầu tư khoáng sản và thương mại Bình Thuận (14.122 tấn); công ty cổ phần Du lịch Sài Gòn – Hàm Tân (1.200 tấn); công ty TNHH Phú Hiệp (95.000 tấn); công ty cổ phần Dương Anh (1.800 tấn); công ty TNHH Khoáng sản và thương mại dịch vụ Tấn Phát (1.063 tấn).