Khẩn trương hoàn thành cơ sở dữ liệu về KKT, KCN

ThienNhien.Net – Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng Ban chỉ đạo về phát triển khu kinh tế (KKT), khu công nghiệp (KCN) giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành cơ sở dữ liệu về KKT, KCN.

Hiện nay, cả nước có 289 KCN với tổng diện tích đất tự nhiên trên 81.000 ha, 15 KKT ven biển với tổng diện tích 698.000 ha, 28 KKT cửa khẩu được thành lập tại 21/25 tỉnh biên giới đất liền.

Trong 6 tháng đầu năm, các KCN, KKT đã thu hút thêm 7,9 tỷ USD vốn đăng ký, chiếm hơn 80% tổng vốn đầu tư đăng ký mới và tăng thêm của cả nước. Lũy kế đến hết tháng 6/2013, các KCN đã thu hút được 4.665 dự án FDI với tổng vốn 70 tỷ USD, các KKT ven biển thu hút 40 tỷ USD, KKT cửa khẩu được 700 triệu USD vốn FDI.

Bên cạnh đó, các KCN, KKT đã thu hút hơn 14.992 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước, nâng tổng vốn đầu tư lũy kế đến nay đạt hơn 900.000 tỷ đồng với trên 6.000 dự án.

Tuy nhiên, tình hình phát triển các KKT, KCN vẫn còn tồn tại, hạn chế như quản lý, xây dựng cơ sở hạ tầng, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phức tạp dẫn đến khiếu kiện kéo dài, thu hút đầu tư tại một số địa phương gặp nhiều khó khăn…

Vì vậy, để cải thiện môi trường đầu tư, khắc phục những hạn chế nhằm tạo sức cạnh tranh với các nước khác trong khu vực, Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành cơ sở dữ liệu về khu kinh tế, khu công nghiệp; lưu ý chuẩn xác các số liệu về hoạt động của các KKT, KCN, các dự án đầu tư trong KKT, KCN, sử dụng đất, xử lý nước thải tập trung, cơ cấu lao động trong KKT, KCN.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối chủ động làm việc với các bộ, cơ quan liên quan để tháo gỡ vướng mắc đối với từng khu công nghiệp, từng địa phương.

Ảnh minh họa: bqlkcn.thaibinh.gov.vn
Ảnh minh họa: bqlkcn.thaibinh.gov.vn

Đẩy mạnh phát triển cụm công nghiệp 

Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương rà soát, chấn chỉnh để đẩy mạnh hơn phát triển cụm công nghiệp; xây dựng cơ sở dữ liệu đầy đủ về thực trạng hoạt động của các cụm công nghiệp trên cả nước; báo cáo và kiến nghị giải quyết những khó khăn, vướng mắc cụ thể của các cụm công nghiệp về quy hoạch, thành lập, môi trường, đất đai, ưu đãi đầu tư.

Đồng thời rà soát, đánh giá việc triển khai quy hoạch, thành lập và hoạt động của các cụm công nghiệp; biện pháp xử lý đối với các cụm công nghiệp hoạt động không tuân thủ theo quy định, hoạt động kém hiệu quả hoặc chậm triển khai.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ chủ động tổ chức kiểm tra các KKT, KCN, cụm công nghiệp và kịp thời kiến nghị Ban Chỉ đạo các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các KKT, KCN, cụm công nghiệp trong phạm vi ngành, lĩnh vực mình phụ trách.