Bảo tồn đa dạng sinh học, đất ngập nước cửa sông Ô Lâu

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa thống nhất việc phối hợp xây dựng và thực hiện thí điểm dự án quốc tế về bảo tồn đa dạng sinh học, đất ngập nước theo đề nghị của Tổng cục Môi trường.

Ông Nguyễn Việt Hùng, Chi cục Trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, nằm trong chiến lược bảo tồn đất ngập nước của Việt Nam, Tổng cục Môi trường chọn Thừa Thiên – Huế và Nam Định để xây dựng thí điểm bảo tồn. Điều này mở ra cơ hội cho việc bảo tồn vùng đất ngập nước trên địa bàn tỉnh, mà cụ thể là vùng cửa sông Ô Lâu.

Việc hình thành khu bảo tồn theo phương thức đồng quản lý sẽ góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng cư dân về giá trị của đa dạng sinh học, quyền lợi và trách nhiệm của người dân để đẩy mạnh bảo tồn đa dạng sinh học, hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, sản xuất và quản lý.

Ngoài ra, còn có lợi ích khác là các đàn cá bị khai thác quá mức có thể hồi phục nếu khu vực sinh sản và kiếm ăn của chúng được quản lý tốt trong khu bảo tồn. Bên cạnh việc hỗ trợ nghề cá, khu bảo tồn đất ngập nước còn là địa điểm tốt cho du lịch, nghiên cứu khoa học, giáo dục môi trường, tạo nơi di trú cho các loài chim, thú đang nguy cấp.

Một đoạn sông Ô Lâu (Ảnh: Hồ Sĩ Bình/Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online)
Một đoạn sông Ô Lâu (Ảnh: Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online)

Vùng đất ngập nước cửa sông Ô Lâu là một phần của hệ đầm phá Tam Giang – Cầu Hai, nơi có tính đa dạng sinh học rất cao với hơn 900 loài động, thực vật. Cửa sông Ô Lâu nằm trên địa phận 5 xã: Điền Hòa, Điền Lộc, Phong Chương (Phong Điền), Quảng Thái, Quảng Lợi (Quảng Điền). Đây là vùng giao lưu giữa nước ngọt của sông và nước lợ của đầm phá, tạo nên một hệ sinh thái đặc trưng, đa dạng các loài động thực vật. Đây cũng là nơi sinh sản của phần lớn các loài thuỷ sản có trong vùng đầm phá và là một trong những điểm dừng chân của các loài chim di trú theo mùa.

Theo thống kê, hàng năm, có khoảng 57 loài chim trú đậu; trong đó, có 22 loài được ghi trong danh sách bảo vệ nghiêm ngặt của cộng đồng châu Âu.

Ý tưởng thành lập khu bảo tồn vùng đất ngập nước cửa sông Ô Lâu, Thừa Thiên – Huế được tiến hành và xây dựng từ cách đây hơn 8 năm bởi một số đơn vị như ICZM (Quản lý tổng hợp vùng bờ), Sở Khoa học và Công nghệ, Cục Môi trường-Bộ Tài nguyên và Môi trường nhưng đến nay, dự án này vẫn chưa thành hiện thực. Do vậy, nguy cơ suy giảm nguồn tài nguyên đa dạng sinh học tại vùng này đang gia tăng, ảnh hưởng xấu đến môi trường và đa dạng sinh học.