Hơn 64 tỷ đồng phát triển rừng đặc dụng trên vịnh Hạ Long

UBND tỉnh Quảng Ninh đã có Quyết định thành lập Khu rừng đặc dụng bảo vệ cảnh quan Vịnh Hạ Long. Đây được coi là hướng đi chiến lược và cách tiếp cận mới của tỉnh trong việc xây dựng, bảo tồn phát triển cảnh quan Vịnh Hạ Long theo hướng bền vững.

Khu rừng đặc dụng bảo vệ cảnh quan Vịnh Hạ Long được xác định tại vùng lõi của Vịnh Hạ Long, có diện tích 434 km², với 775 hòn đảo.

Quảng Ninh sẽ phát triển rừng đặc dụng thành rừng quốc gia Vịnh Hạ Long

Tổng diện tích rừng đặc dụng gồm diện tích núi đá, núi đất và rừng ngập mặn là hơn 5 nghìn ha, được chia làm ba phân khu và vùng đệm. Toàn bộ Khu rừng đặc dụng bảo vệ cảnh quan vịnh Hạ Long nằm trong khu vực bảo vệ nghiêm ngặt và chứa đựng các yếu tố gốc tạo nên giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long.

Ban Quản lý Vịnh Hạ Long (TP Hạ Long), đơn vị được UBND tỉnh giao trực tiếp quản lý, thực hiện đã có đầy đủ cơ sở pháp lý và điều kiện để xây dựng kế hoạch, các chương trình, dự án quản lý bảo vệ, phát triển rừng và bảo tồn thiên nhiên; theo dõi diễn biến rừng, ngăn chặn các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng.

Khái toán từ năm 2020-2030, tổng vốn đầu tư cho Khu rừng đặc dụng bảo vệ cảnh quan Vịnh Hạ Long là hơn 64 tỷ đồng, nhằm thực hiện các dự án, phương án và chương trình nghiên cứu ưu tiên như: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gắn với quyền sử dụng khu rừng cho Ban Quản lý Vịnh Hạ Long; đặt tên cho các hòn đảo chưa có tên; xây dựng phương án quản lý rừng bền vững; chương trình theo dõi diễn biến tài nguyên rừng; nâng cấp khu rừng lên Vườn quốc gia Vịnh Hạ Long; Tập trung thực hiện đồng bộ việc sưu tầm và bảo tồn các loài động, thực vật quý hiếm, nghiên cứu và phát triển các loài. Đây là điểm nổi bật so với các khu rừng đặc dụng khác trong cả nước.

Từ định hướng cụ thể này, chắc chắn trong thời gian tới, Khu rừng sẽ thúc đẩy phát triển các hoạt động du lịch sinh thái gắn với giáo dục bảo vệ cảnh quan môi trường thiên nhiên – kỳ quan thế giới.

Về lâu dài, tỉnh Quảng Ninh sẽ xây dựng Khu rừng bảo vệ cảnh quan vịnh Hạ Long thành Vườn quốc gia gắn với quản lý rừng bền vững, cung cấp các dịch vụ du lịch, tham quan, học tập cho các nhà khoa học, cơ sở giáo dục.