Hà Nội đặt mục tiêu tiết kiệm hơn 235 triệu kWh điện

ThienNhien.Net – Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội đã đặt ra mục tiêu tiết kiệm sản lượng điện trong năm 2013 là hơn 235,5 triệu kWh điện.

Với mục tiêu tiết kiệm ít nhất 2% tổng lượng thương phẩm, năm nay, chỉ tiêu tiết kiệm điện của tổng công ty tăng thêm 26,5 triệu kWh so với mức thực hiện năm 2012.

Để thực hiện mục tiêu này, tổng công ty chỉ đạo 29 công ty điện lực trên địa bàn thành phố phối hợp với Sở Công Thương Hà Nội, Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội, Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Hà Nội, Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội, Thành đoàn Hà Nội… triển khai kiểm tra việc thực hiện tiết kiệm điện đối với khách hàng hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp tiêu thụ điện trọng điểm, tuyên truyền tiết kiệm điện tại các trường tiểu học, nhân rộng mô hình tuyến phố tiết kiệm điện đến 100 tuyến phố.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền tiết kiệm điện tại các tổ dân phố, thực hiện tốt phong trào thi đua hộ gia đình tiết kiệm năng lượng 2013. Các công ty điện lực lập kế hoạch phối hợp với lãnh đạo tổ dân phố lồng ghép các cuộc tuyên truyền trực tiếp tiết kiệm điện vào mỗi đợt họp tổ dân phố; phấn đấu trong năm có 100% tổ dân phố, xã, phường, cụm dân cư được tuyên truyền công tác tiết kiệm điện.

Ảnh minh họa: gdtd.vn
Ảnh minh họa: gdtd.vn

Trước mắt trong tháng 3/2013, Tổng công ty phối hợp với một số cơ quan báo chí tổ chức cuộc thi Tổ trưởng dân phố tuyên truyền tiết kiệm điện giỏi; tổ chức hội thi Cán bộ quản lý năng lượng và tuyên truyền tiết kiệm điện giỏi trong toàn tổng công ty vào tháng 5/2013.

Song song với các giải pháp trên, tổng công ty cũng ký cam kết tiết giảm công suất điện đến 100% khách hàng trên địa bàn; làm việc trực tiếp với các công ty chiếu sáng đô thị, các công ty quảng cáo có biển quảng cáo cỡ lớn để tuyên truyền tiết kiệm điện đồng thời vận động khách hàng kinh doanh dịch vụ ký thỏa thuận thực hiện tuyên truyền tiết kiệm điện, ký cam kết duy trì việc tiết giảm 50% công suất chiếu sáng, tiết giảm công suất sử dụng điện vào giờ cao điểm và khi sự cố thiếu nguồn điện.

Tổng công ty còn chỉ đạo các công ty điện lực lập danh sách, làm việc trực tiếp với khách hàng sản xuất, với các ban quản lý, cụm điểm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội vận động thực hiện cam kết ký tiết kiệm điện, điều hòa phụ tải, giãn kế hoạch sản xuất, dịch chuyển ngày làm việc, ca sản xuất, giảm công suất trong giờ cao điểm; tư vấn các giải pháp tiết kiệm điện và hiệu quả. Mặt khác, vận động các đơn vị tham gia kiểm toán năng lượng và thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện sau khi có kết quả kiểm toán.

Về phía tổng công ty sẽ nghiêm chỉnh thực hiện các quy trình, hướng dẫn trong kinh doanh điện năng theo đúng tiêu chuẩn ISO 9001:2000; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa nhằm đơn giản hóa các thủ tục; đồng thời kiểm tra giám sát các bộ phận tiếp nhận, giải quyết các yêu cầu của khách hàng nhằm đảm bảo việc nâng cao chất lượng dịch vụ đi vào thực chất và ngăn chặn những tiêu cực.