Hoàn thiện Chiến lược sử dụng công nghệ sạch đến năm 2020

(Ảnh minh họa:  laodong.com.vn)
(Ảnh minh họa: laodong.com.vn)

ThienNhien.Net – Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ hoàn chỉnh dự thảo Chiến lược sử dụng công nghệ sạch đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Phó Thủ tướng lưu ý, cần phải nghiên cứu, rà soát các mục tiêu của Chiến lược sử dụng công nghệ sạch nhằm đảm bảo tính khả thi và hiệu quả kinh tế; trước mắt tập trung vào việc đổi mới, ứng dụng công nghệ sạch ở một số ngành công nghiệp trọng điểm tiêu thụ nhiều năng lượng, mức phát thải lớn, không giới hạn trong các ngành công nghiệp do Bộ Công Thương quản lý. Đồng thời, nghiên cứu, lồng ghép các hoạt động, kết quả nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ sạch từ các Chương trình, chiến lược về công nghệ cao, phát triển và đổi mới công nghệ quốc gia, sản phẩm trọng điểm quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Phó Thủ tướng yêu cầu bổ sung các quy định cụ thể hơn về phân bổ nguồn lực từ các thành phần kinh tế, phân bổ nguồn kinh phí trung ương và địa phương trong triển khai, thực hiện Chiến lược.