Tập huấn Ứng dụng mô hình BLM trong quản lý môi trường

Ảnh minh họa: publicaffairs.ubc.ca
Ảnh minh họa: publicaffairs.ubc.ca

ThienNhien.Net – Vào ngày 04-05/3/2013, tại Hà Nội sẽ diễn ra Hội thảo tập huấn quốc tế về Ứng dụng mô hình tạo phức sinh học (BLM) trong quản lý môi trường.

Hội thảo do Tổng cục Môi trường Việt Nam chủ trì phối hợp với Đại học Loyola Chicago và Hiệp hội Hóa học và độc học môi trường khu vực Châu Á Thái Bình dương.

​Mục tiêu của hội thảo là giới thiệu các BLM cho các nhà quản lý môi trường và các nhà khoa học từ các quốc gia khác nhau ở châu Á và trình bày kịch bản áp dụng BLM để đánh giá chất lượng môi trường đối với Cu, Zn, và Ni ở châu Á.

Hội thảo dự kiến được tổ chức với sự tham gia của gần 100 đại biểu đến từ các Sở Tài nguyên và Môi trường, các nhà quản lý và khoa học hoạt động trong lĩnh vực môi trường đến từ các quốc gia Đông Nam Á, Chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc (UNEP), Hiệp hội Hóa học và Độc học Châu Á – Thái Bình Dương, các chuyên gia đến từ các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.