Tài trợ bổ sung Dự án phát triển ngành lâm nghiệp

ThienNhien.Net – Ngày 09/01/2013, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 119/QĐ-NHNN về việc chỉ định ngân hàng phục vụ cho Khoản tài trợ bổ sung của Dự án “Phát triển ngành lâm nghiệp” do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ.

 

(Ảnh minh họa: ThienNhien.Net)
(Ảnh minh họa: ThienNhien.Net)

Theo đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chỉ định Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) làm ngân hàng phục vụ cho Khoản tài trợ bổ sung của Dự án “Phát triển ngành lâm nghiệp” theo Hiệp định Tài trợ (tín dụng số Cr.5070-VN) ký ngày 15/6/2012 giữa đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và đại diện WB.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu, Tổng Giám đốc Agribank chịu trách nhiệm thực hiện các quy định nêu trong Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 9/11/2006 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức, các văn bản hướng dẫn thực hiện của NHNN và Bộ Tài chính; các quy định, hướng dẫn của WB để phục vụ tốt việc thực hiện Khoản tài trợ bổ sung cho Dự án này.

Dự án có mục tiêu hỗ trợ thí điểm cấp chứng chỉ rừng cho khoảng 10.000 ha rừng trồng thương mại của các hộ gia đình. Chứng chỉ rừng đảm bảo cho việc quản lý rừng trồng một cách bền vững, đảm bảo cân bằng lợi ích giữa các mặt kinh tế, xã hội và môi trường. Khi rừng trồng được cấp chứng chỉ sẽ nâng cao một cách đáng kể giá trị của các sản phẩm từ rừng trồng, mở ra cơ hội cho các sản phẩm từ rừng trồng của dự án có thể tiếp cận với các thị trường mới có yêu cầu cao về nguồn gốc xuất xứ sản phẩm như châu Âu và Mỹ.

Các hộ dân ở 6 tỉnh sẽ được thụ hưởng từ dự án là Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định, trong đó, Nghệ An và Thanh Hóa là hai tỉnh mới được bổ sung.