Mối quan hệ tự nhiên giữa nồng độ CO2 và mực nước biển

ThienNhien.Net – So sánh việc phục hồi nồng độ CO2 không khí và mực nước biển trong 40 năm qua, các nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Hải dương học Quốc gia Southampton đã phát hiện ra nồng độ khí nhà kính hiện tại (gần 400 ppm) có liên hệ với ít nhất 9m tăng nước biển so với mực nước hiện tại.

110113_KHCN_Nuocbienco2
Đồ thị cho thấy mối quan hệ giữa nồng độ CO2 và mực nước biển

Phải mất nhiều thế kỷ để đạt được cân bằng giữa mực nước biển và nồng độ CO2, vì vậy trong khi nghiên cứu không dự đoán mực nước biển trong thế kỷ tới nhưng lại đưa ra minh họa dự kiến mực nước biển có thể đạt được nếu khí hậu ổn định tại một nồng độ CO2 nhất định trong nhiều thế kỷ.

Theo TS Gavin Foster, trường hợp giả định nồng độ CO2 cụ thể là ở mức 400-450 ppm vì đây là nồng độ yêu cầu cho mục tiêu thường được nhắc đến của giới hạn nóng lên 2 độ trên toàn cầu.

Các nhà nghiên cứu đã kết hợp hơn 2000 cặp dữ liệu mực nước biển và nồng độ CO2 trong thời gian 40 năm. Một số cặp có nhiệt độ ấm hơn hiện tại, một số cho kết quả tương tự và một số cặp cho kết quả lạnh hơn.

GS Eelco Rohling cho biết, theo phương thức này, chúng ta đã xem xét đến các trạng thái khí hậu, cho phép chúng ta ở vị trí tốt nhất để phát hiện được mối quan hệ có tính hệ thống và có khả năng nghiên cứu về sự tiến triển của khí hậu trong tương lai.

Nghiên cứu phát hiện ra rằng mối quan hệ tự nhiên này cho thấy mực nước biển tăng mạnh đối với nồng độ CO2 tăng từ 180- 400 ppm, đạt đỉnh điểm ở nồng độ CO2 gần với mức nồng độ hiện tại, với mực nước biển ở 24 +7/-15 m so với hiện tại, ở giới hạn tin cậy 68%.

Theo GS Rohling, để mực nước biển dâng đến các mức cao này cần nhiều thế kỷ, thậm chí thiên niên kỷ, nhưng tác động của địa chất thì rất rõ ràng- với một khí hậu tương lai ấm lên tối đa khoảng 2oC, CO2 ổn định ở mức 400-450 ppm, mực nước biển tăng đều trong nhiều thế kỷ, đạt tới điểm cân bằng tự nhiên ở khoảng 24 +7/-15 m. Trong giới hạn của Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu, điều này tương đương với việc tăng ít nhất 9 m nước biển so với hiện tại. Nghiên cứu trước đó chỉ ra rằng mức tăng so với mực nước biển hiện nay có thể xảy ra ở tốc độ khoảng 1 m/thế kỷ.

Dựa trên những kết quả này, việc ổn định CO2 ở 400-450 ppm dường như là không đủ để tránh tăng mực nước biển đáng kể trong trong thời gian dài.