Cơ hội nhận học bổng DPP

Viện Công nghệ Châu Á Việt Nam và Học viện Nghiên cứu Phát triển và Quốc tế Geneva (Geneva Graduate Institute of International and Development Studies) hiện đang khởi động chương trình học bổng “Executive Master in Development Policies and Practices – DPP” năm 2013.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 01/03/2013

Thông tin tham khảo chi tiết tại đây.