Hơn 280 tỷ đồng xây trạm cấp nước sạch huyện Thanh Oai

ThienNhien.Net – UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5232/QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư Dự án cấp nước sạch liên xã huyện Thanh Oai cấp nước cho người dân các xã Phương Trung, Kim Thư, Đỗ Động, Kim An.

Dự án đầu tư chia ba giai đoạn, trong đó giai đoạn I (đến năm 2015) công suất khai thác 6.500m3/ngày đêm cung cấp nước sạch với tiêu chuẩn 90lít/người/ngày đêm cho khoảng 33.100 người dân, giai đoạn II (đến năm 2020) cung cấp nước sạch với tiêu chuẩn 100lít/người/ngày đêm cho khoảng 38.700 người dân và giai đoạn III (đến 2030) khai thác 13.000m3/ngày đêm, cung cấp nước sạch với tiêu chuẩn 120lít/người/ngày đêm cho khoảng 50.000 người dân.

Một hệ thống xử lý nước sạch trên địa bàn Hà Nội (Ảnh: baohaiquan.vn)

Đây là công trình cấp nước sạch có hạ tầng kỹ thuật cấp IV. Sử dụng công nghệ Lamen; lọc tự rửa kết hợp lọc sinh học, sử dụng bể chứa kim loại; công nghệ áp dụng theo hình thức các mô đum độc lập, thiết bị mới, đạt tiêu chuẩn Việt Nam.

Tổng mức đầu tư thực hiện Dự án tạm xác định 280,931 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng 157,003 tỷ đồng, thiết bị 49,443 tỷ đồng, quản lý dự án 2,520 tỷ đồng, tư vấn đầu tư xây dựng 12,548 tỷ đồng, giải phóng mặt bằng 8,922 tỷ đồng, chi phí dự phòng 18,837 tỷ đồng, chi khác 1,658 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư từ Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2011-2015 và ngân sách thành phố hỗ trợ cũng như các nguồn hợp pháp khác.

Dự án do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội làm chủ đầu tư, được thực hiện trong vòng 3 năm (2013-2015). Với mục tiêu bảo đảm việc cung cấp nước sinh hoạt cho cộng đồng dân cư, hộ tiểu thủ công nghiệp, các công trình công cộng như: Y tế, giáo dục, cơ quan hành chính của các xã thụ hưởng dự án. Dự án hoàn thành đưa vào vận hành tạo cho người dân có ý thức sử dụng nước sạch hợp vệ sinh, góp phần cải thiện điều kiện sống của người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của huyện Thanh Oai.