Đắk Lắk dừng triển khai nhiều dự án trồng rừng, cao su

ThienNhien.Net – Hiện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có 73 dự án trồng cao su, trồng rừng, trong đó có 12 dự án cao su, 8 dự án trồng rừng đã thực hiện trồng xong. Các dự án đã trồng mới được 14.930 ha, trong đó có 7.235 ha cao su, 7.695 ha rừng kinh tế.

(Ảnh minh họa: ThienNhien.Net)

Các dự án trồng cao su, trồng rừng trên có tổng nguồn đầu tư trên 733,4 tỷ đồng, chủ yếu là vốn tự có, vốn vay và liên doanh liên kết của các doanh nghiệp. Các dự án đã thu hút được trên 2.800 lao động là đồng bào các dân tộc tại chỗ vào làm công nhân cho các doanh nghiệp.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Đắk Lắk, các doanh nghiệp đã triển khai thực hiện các dự án đúng tiến độ. Cây cao su, cây rừng được trồng sinh trưởng phát triển tốt. Sau khi có chủ mới quản lý, diện tích rừng và đất đã được quản lý bảo vệ tốt hơn, ngăn chặn đáng kể tình trạng xâm hại rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép.

Qua kiểm tra, rà soát, UBND tỉnh Đắk Lắk đã chấm dứt chủ trương khảo sát, lập dự án của 2 đơn vị, với diện tích 1.203 ha. Trong đó, 1 dự án trồng rừng với diện tích 416 ha, 1 dự án trồng cao su với diện tích 787 ha. UBND tỉnh cũng tạm dừng triển khai dự án của 15 đơn vị, với diện tích 11.264 ha. Trong đó, 6 dự án trồng rừng với diện tích 3.183 ha; 7 dự án trồng cao su với diện tích 6.912 ha; 2 dự án nông, lâm nghiệp khác với diện tích 1.169 ha.