Tuyển chuyên gia tư vấn kỹ thuật

Tổng cục Môi trường/ Cục Bảo tồn Đa dạng Sinh học tuyển chuyên gia tư vấn kỹ thuật cho dự án “Khắc phục trở ngại nhằm tăng cường hiệu quả quản lý các khu bảo tồn ở Việt Nam”

Làm việc tại Hà Nội và đi công tác các tỉnh theo yêu cầu công việc.

Thông tin chi tiết xin xem tại đây.