NMA-V tuyển Tư vấn

Phái đoàn Liên minh Na Uy tại Việt Nam (NMA-V) tuyển 01 Tư vấn phân tích sinh kế cộng đồng tại huyện Tân Phú Đông – Tiền Giang và huyện Tiểu Cần – Trà Vinh từ ngày 03/09 – 02/10/2014.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 11/08/2014.

Thông tin chi tiết xem thêm tại đây.