Hà Nam: Đất canh tác nhường chỗ cho nhà máy xi măng

ThienNhienNet – Báo Nông thôn Ngày nay số 294 cho biết thôn Bồng Lạng thuộc xã Thanh Nghị, Thanh Liêm, Hà Nam có tới 4 nhà máy xi măng và chuẩn bị xây dựng nhà máy xi măng thứ năm.

Thôn Bồng Lạng vốn là một địa bàn dân cư có quy mô nhỏ với 166 ha đất canh tác trước năm 2003. Sau khi 4 dự án xi măng lần lượt được triển khai, đất canh tác của thôn chỉ còn gần 50 ha. Nếu dự án xi măng thứ 5 của công ty Xuân Thành được triển khai, đất canh tác ở đây cơ bản bị xoá sổ.

Điều đáng lưu tâm hơn là việc phê duyệt, cấp phép cho dự án có nhiều điểm không minh bạch. Cụ thể, tờ trình của công ty Xuân Thành và tờ trình của Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam cùng phê duyệt của UBND tỉnh Hà Nam gửi lên các Bộ thẩm quyền cấp phép chỉ rõ địa điểm xây dựng nhà máy nằm tại khu vực không có dân cư và cam kết giảm thiểu vấn đề ô nhiễm môi trường nhưng trên thực tế không phải như vậy.

Sau khi các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh sự việc này, UBND tỉnh Hà Nam đã cam kết di dời dự án trên vào 1 vị trí hợp lý hơn. Nhưng vị trí mới chưa có, ngày 21/12, tỉnh đã có lệnh cưỡng chế thu hồi đất, lấy đi toàn bộ đất nông nghiệp và khu mồ mả, gây bức xúc và phản ứng quyết liệt trong nhân dân.