Khánh Hòa: Chỉ 10% cơ sở sản xuất, kinh doanh nộp phí bảo vệ môi trường

Ảnh minh họa: ThienNhien.Net

ThienNhien.Net – Theo thống kê của Cục thuế Khánh Hòa, trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 1.100 cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường, nhưng chỉ có 112 cơ sở tiến hành kê khai và nộp phí trong năm 2012, chiếm hơn 10%.

Bên cạnh đó, số đối tượng nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt thông qua Ủy ban Nhân dân xã phường, chủ yếu là cơ sở khách sạn, nhà hàng, hiệu rửa xe, giặt ủi, sản xuất nước đá… khoảng hơn 1.000 cơ sở trên toàn tỉnh (chưa tính khối các cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang, bệnh viện, phòng khám) thì cũng chỉ có 9 cơ sở thực hiện kê khai nộp phí.

Để khắc phục tình trạng trên, Cục thuế Khánh Hòa đã yêu cầu các Chi cục thuế phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường gửi thông báo đến từng doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, yêu cầu phải kê khai nộp phí theo quy định.

Cục thuế Khánh Hòa cũng tham mưu cho Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh chỉ đạo các xã, phường triển khai các biện pháp đôn đốc để đảm bảo đến hết năm nay việc nộp phí vào ngân sách nhà nước được thực hiện triệt để, đồng thời đưa nguồn thu phí này vào nền nếp.