Thu phí sử dụng tài nguyên đất ngập nước VQG Tràm Chim

ThienNhien.Net – Để quản lý và sử dụng tài nguyên thiên nhiên bên trong VQG Tràm Chim một cách bền vững với sự tham gia của cộng đồng địa phương, UBND tỉnh Đồng Tháp đã phê duyệt Đề án sử dụng hợp lý tài nguyên đất ngập nước VQG Tràm Chim có sự tham gia của cộng đồng giai đoạn 2012 – 2016.

Mục tiêu cụ thể của Đề án nhằm giải quyết việc làm cho khoảng 300 hộ dân sống xung quanh Vườn có việc làm ổn định trong mùa nước nổi, góp phần tăng thu nhập để cải thiện sinh hoạt trong gia đình, với mức thu nhập bình quân từ 1,5-2 triệu đồng/hộ/tháng; giảm từ 30-50% số vụ vi phạm trái phép vào Vườn so với các năm trước khi thực hiện đề án; giảm từ 30-50% lượng vật liệu gây cháy trên khu vực cho phép sử dụng tài nguyên và thông qua quá trình thực hiện đề án, đánh giá và cập nhật thông tin về thành phần loài và sản lượng thủy sản của Vườn.

Sếu đầu đỏ ở VQG Tràm chim (Ảnh: TS. Vũ Ngọc Long)

Đối tượng tham gia dự án là một số hộ thuộc diện gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo cư ngự tại các xã, thị trấn tiếp giáp với VQG Tràm Chim, có nhu cầu sử dụng tài nguyên, có phương tiện tham gia khai thác tài nguyên. Danh sách các hộ này do Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức bình xét, phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Tam Nông xác nhận.

Các loại tài nguyên được khai thác gồm các loài thủy sản (trừ các loài thủy sản trong sách đỏ Việt Nam, những loài có số lượng ít cần bảo tồn ở VQG Tràm Chim); rau, cỏ các loại, khuyến khích khai thác các loại động, thực vật ngoại lai như ốc bươu vàng, mai dương; khai thác củi từ những cây tràm chết.

Kinh phí khảo sát lập đề án, phương án thực hiện hàng năm, chi phí kiểm tra, giám sát thực hiện đề án dựa vào nguồn thu phí sử dụng tài nguyên của các hộ dân, với mức thu không quá 5% doanh thu khai thác của các hộ.

Bên cạnh đó, Nhà nước cũng sẽ hỗ trợ nguồn kinh phí 120 triệu đồng (bình quân 30 triệu đồng/năm, thực hiện từ năm 2013-2016), và số kinh phí này được dùng cho việc gieo ương, thả bổ sung những loài động vật thủy sản có nguy cơ tuyệt chủng hoặc mật độ tự nhiên trong Vườn còn rất ít. Danh mục loài động vật thủy sản do VQG Tràm Chim thống nhất với Chi cục Thủy sản tỉnh.