UBND Cần Thơ không nhận 30.000 tấn rác thải Trà Vinh nhờ xử lý

Nhà máy xử lý chất thải rắn (rác sinh hoạt) Cần Thơ đang tiếp nhận xử lý chất thải rắn sinh hoạt của thành phố Cần Thơ đã đủ công suất được phê duyệt 400 tấn rác/ngày theo đúng hợp đồng.

Ành minh họa. (Nguồn: Tuấn Đức/TTXVN)

Liên quan đến việc Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh có công văn “nhờ” thành phố Cần Thơ xử lý giúp 30.000 tấn rác thải sinh hoạt, bằng hình thức đốt tại Nhà máy xử lý chất thải rắn (rác sinh hoạt) Cần Thơ, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ xác nhận không nhận xử lý số rác trên.

Theo Văn bản số 3330 của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ do ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố ký ban hành, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Năng lượng môi trường EB Cần Thơ – đơn vị quản lý, vận hành Nhà máy xử lý chất thải rắn (rác sinh hoạt) Cần Thơ chưa ký hợp đồng xử lý rác, liên quan tới bãi rác Trà Vinh.

Nhà máy đang tiếp nhận xử lý chất thải rắn sinh hoạt của thành phố Cần Thơ đã đủ công suất được phê duyệt 400 tấn rác/ngày theo đúng Hợp đồng xử lý chất thải rắn sinh hoạt đã ký giữa thành phố Cần Thơ và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Năng lượng môi trường EB Cần Thơ; phù hợp với Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt.

Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh có Văn bản 4169/UBND-NN gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Cần Thơ, Vĩnh Long và Hậu Giang về việc hỗ trợ tuyến đường vận chuyển rác thải sinh hoạt từ tỉnh Trà Vinh đến thành phố Cần Thơ để xử lý.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh cũng có công văn gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Hậu Giang và thành phố Cần Thơ đề nghị hỗ trợ tuyến đường vận chuyển rác thải sinh hoạt từ Trà Vinh đến Cần Thơ để xử lý.