Thanh tra toàn diện công tác quản lý đất rừng và trật tự xây dựng tại huyện Sóc Sơn

UBND thành phố Hà Nội vừa giao Thanh tra thành phố phối hợp các sở, ngành thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất rừng và trật tự xây dựng tại các xã Minh Phú và Minh Trí (huyện Sóc Sơn). Những vi phạm liên quan quản lý đất rừng, vi phạm trật tự xây dựng tại đây đã được Thanh tra Chính phủ, Thanh tra thành phố Hà Nội kết luận, UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo xử lý từ nhiều năm, nhưng đến nay việc xử lý, khắc phục sai phạm của UBND huyện Sóc Sơn và các sở, ngành, UBND các xã Minh Phú, Minh Trí rất chậm trễ và tiếp tục phát sinh công trình vi phạm.

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu UBND huyện Sóc Sơn, UBND các xã Minh Phú, Minh Trí có ngay biện pháp ngăn chặn, đình chỉ tuyệt đối các công trình vi phạm; không để phát sinh vi phạm mới.

Theo đại diện UBND huyện Sóc Sơn, hiện nay tại thôn Minh Tân, xã Minh Trí có 27 công trình và tại thôn Lâm Trường, xã Minh Phú có 18 trường hợp vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng tại khu vực đất rừng phòng hộ.

UBND huyện đã chỉ đạo lực lượng chức năng, UBND các xã Minh Phú, Minh Trí thiết lập hồ sơ vi phạm, đình chỉ thi công. Trên địa bàn huyện Sóc Sơn có hơn 4.500 ha đất rừng, do Ban Quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng Hà Nội, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và chính quyền các xã quản lý. Công tác quản lý rừng gặp nhiều khó khăn do nhiều khu dân cư nằm đan xen trong rừng. Công tác phối hợp quản lý giữa chính quyền và đơn vị quản lý rừng thiếu chặt chẽ.

Nguồn: