HKI tuyển Tư vấn

Tổ chức Helen Keller (HKI) cần tuyển Tư vấn cho dự án về sản xuất thực phẩm, làm việc tại Lai Châu và Hòa Bình.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email: LChau@hki.org và CC tới: DLam@hki.org; VHieu@hki.org; PNgoc@hki.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 24/03/2019

Tham khảo thông tin chi tiết tại đây