Quảng Ninh xử nghiêm hành vi săn bắt chim hoang dã

ThienNhien.Net – Nhằm ngăn chặn tình trạng săn bắt các loại chim đàn hoang dã trên địa bàn, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị địa phương tăng cường công tác kiểm tra, xử phạt các hành vi vi phạm.

Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo kiểm tra, xử lý kiên quyết các hành vi săn bắt, sử dụng sản phẩm các loại chim đàn hoang dã; phối hợp tuyên truyền, khuyến cáo người dân không tham gia săn bắt và sử dụng sản phẩm chim hoang dã.

Ngoài ra, cần có biện pháp bảo vệ và phát triển các vùng bãi triều, các vùng sinh thái nơi cư trú cho loài chim cư trú tại địa phương.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra và tái diễn tình trạng trên tại địa bàn.