Bình Thuận xin chuyển đổi 7,6 ha rừng đặc dụng để nâng cấp đường

ThienNhien.Net – Bộ NN&PTNT vừa có văn bản đệ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt việc chuyển mục đích sử dụng 7,6 ha rừng đặc dụng thuộc Khu BTTN Núi Ông (Bình Thuận) phục vụ dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 55.

(Ảnh minh họa: ThienNhien.Net)

Theo văn bản đề xuất của UBND tỉnh Bình Thuận, vị trí đề nghị chuyển đổi mục đích thuộc các Tiểu khu 353, 355, 357B, 360, 361, hiện trạng được xác định là rừng nghèo.

Công trình dự án Quốc lộ 55 là công trình nằm trong danh mục các dự án, công trình cấp bách cần triển khai trong năm 2011 của tỉnh Bình Thuận, đã được tổng hợp để trình Thường trực HĐND tỉnh thông qua theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 979/TTg-KTN ngày 23/6/2011.

Trước đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Đầu tư nâng cấp cải tạo Quốc lộ 55 nối dài, tỉnh Bình Thuận đoạn km 97+747- km 205+140, tỉnh Bình Thuận” và UBND tỉnh Bình Thuận cũng phê duyệt các quyết định liên quan đến hỗ trợ, bồi thường và tái định cư để xây dựng dự án cũng như phương án trồng rừng thay thế diện tích chuyển đổi.