Xem xét thành lập Ban quản lý KBTTN Pù Hoạt

ThienNhien.Net – Bộ Nông nghiệp vừa có văn bản chấp thuận đề nghị của UBND tỉnh Nghệ An và Sở NN&PTNT Nghệ An về việc chuyển đổi Ban quản lý rừng phòng hộ Quế Phong thành Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt.

Bộ đề nghị UBND tỉnh Nghệ An xem xét quyết định thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt theo thẩm quyền.