Giám sát các dự án sử dụng đất chậm triển khai

HĐND TP Hà Nội giám sát việc quản lý, sử dụng nhà chung cư tại quận Thanh Xuân Thực hiện nghiêm chức trách quản lý quy hoạch đô thị

HĐND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 09/QĐ-HĐND về việc thành lập Đoàn giám sát về tình hình quản lý các dự án sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn thành phố từ năm 2012 đến 2017.

Theo đó, HĐND thành phố sẽ giám sát việc quản lý các dự án đầu tư có sử dụng đất vốn ngoài ngân sách. Trong đó, nội dung trọng tâm sẽ đánh giá thực trạng, trách nhiệm quản lý nhà nước đối với các dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách.

Qua đó, tổng hợp những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện và kiến nghị với cơ quan hữu quan về công tác quản lý nhà nước đối với các tổ chức nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện các dự án.

Dự kiến, HĐND thành phố sẽ giám sát tại các sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Cục Thuế, Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã vào đầu tháng 5 tới.