CARE tuyển tư vấn

Tổ chức CARE cần tuyển tư vấn xây dựng sản phẩm và thực hiệnchiến dịchtruyền thông nâng cao nhận thức và khuyến khích thái độ, hành vi tích cực, hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới.

Hạn nộp hồ sơ: 24/01/2021

Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo chi tiết tại link.