Viện Mê Kông tuyển cán bộ nghiên cứu

Viện Mê Kông (MI) cần tuyển 01 cán bộ nghiên cứu, làm việc tại Thái Lan

Thông tin chi tiết xem tại đây.