Cấp phép xây dựng nhà máy điện địa nhiệt đầu tiên tại Việt Nam

ThienNhien.Net – Tỉnh Quảng Trị đã cấp phép đầu tư cho dự án xây dựng nhà máy điện địa nhiệt đầu tiên tại Đắkrông với công suất 25MW, mở đầu cho việc khai thác nguồn năng lượng mới trong tương lai gần.

Thông tin từ Cổng TTĐT Chính phủ ngày 23/09/2012 cho biết, nước ta được đánh giá là có tiềm năng địa nhiệt trung bình so với thế giới. Nguồn năng lượng này ở nước ta còn có ưu điểm là phân bố đều trên khắp lãnh thổ cả nước nên cho phép sử dụng rộng rãi ở nhiều địa phương, song một trong những thách thức lớn nhất là vốn đầu tư rất cao.