Quảng Trị chỉ đạo xử lý sự cố vỡ đập Ðakrông III

ThienNhien.Net – Sau sự cố vỡ đập chắn nước thủy điện Ðakrông III, ngày 17/10/2012, UBND tỉnh Quảng Trị có Văn bản số 3245/UBND-TM “Về việc đảm bảo an toàn công trình thủy điện Ða Krông III và các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh”.

Sự cố vỡ đập thủy điện Đắkrông III (Ảnh: Lao Động)

UBND tỉnh yêu cầu Công ty cổ phần thủy điện Trường Sơn (chủ đầu tư dự án) tổ chức kiểm tra, làm rõ và xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân để xảy ra sự cố; phối hợp xác định và bồi thường thiệt hại cho các hộ dân; xây dựng phương án phòng, chống lụt bão, an toàn đập trong mùa mưa lũ năm 2012; hoàn thiện phương án đền bù, giải phóng mặt bằng phần diện tích đất còn lại; rà soát, hoàn thiện các hồ sơ liên quan, đặc biệt là quy trình vận hành hồ chứa trước khi tích nước và vận hành – Nhân dân ngày 18/12/2012 đưa tin.

Giao Sở Công thương chủ trì phối hợp hướng dẫn, kiểm tra việc hoàn thiện hồ sơ của Công ty cổ phần thủy điện Trường Sơn trước khi vận hành; theo dõi, kiểm tra nhà máy khi đưa vào sử dụng; làm việc với các chủ đầu tư nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh để rà soát quy trình vận hành hồ chứa.

Ban Chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh Quảng Trị và UBND huyện Ðakrông phối hợp Công ty cổ phần thủy điện Trường Sơn triển khai phương án phòng, chống lụt bão, an toàn đập đến các hộ dân xung quanh khu vực nhà máy thủy điện; kiểm tra việc bảo đảm an toàn của toàn bộ các công trình thủy điện trên địa bàn huyện ÐaKrông khi có thông báo tích nước của các nhà máy thủy điện; tạm dừng tích nước đối với các nhà máy thủy điện khi chưa hoàn thành các thủ tục theo đúng quy định.

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan báo cáo kết quả trước ngày 30/10/2012.