Trồng rừng thay thế tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2

ThienNhien.Net – Dự án trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng phục vụ công trình thủy điện Sông Tranh 2 vừa được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt với tổng vốn đầu tư hơn 21,2 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong vòng 9 năm, từ 2012 – 2021.

Ảnh minh họa: ThienNhien.Net

UBND tỉnh yêu cầu Ban quản lý dự án thủy điện 3 – chủ đầu tư công trình thủy điện Sông Tranh 2 đầu tư 100% vốn để trồng 400 ha cây sao đen với mật độ 1.333 cây/ha tại khu vực trồng rừng thay thế và mật độ 500 cây/ha đối với khu vực khoanh nuôi có trồng bổ sung.

Ngoài ra, đơn vị cũng phải chuyển toàn bộ kinh phí trồng rừng nêu trên cho Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Tranh để thực hiện thi công trồng rừng thay thế đảm bảo tiến độ đề ra.

Sở Nông nghiệp và PTNT có trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo, giám sát và nghiệm thu dự án.