Học bổng thạc sỹ các chương trình về phát triển tại IOB

Học viện Quản lý và Phát triển chính sách (IOB) đang mở đăng ký cho chương trình học bổng Thạc sỹ về nghiên cứu phát triển năm 2016 -2017.

Ứng viên quan tâm vui lòng xem thông tin chi tiết và đăng ký online tại đây.