Xu thế hoạt động động đất khu vực thủy điện Sông Tranh 2 chưa suy giảm

ThienNhien.Net – Theo thông tin từ Viện Vật lý địa cầu, gia tốc do máy gia tốc ở vai trái đập Thủy điện Sông Tranh 2 chưa vượt quá gia tốc động đất thiết kế của đập nên trận động đất vừa qua không gây ảnh hưởng tới hoạt động của đập.

Trạm động đất Bình Định của Viện Vật lý địa cầu ghi nhận được động đất có độ lớn 4,2 độ Richter. Động đất xảy ra tại vị trí có tọa độ 15,217 độ vĩ Bắc, 108,250 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 7,3 km.

Chấn tâm động đất khu vực đạp thủy điện Sông Tranh 2 từ tháng 11/2011 đến nay (Ảnh: Viện Vật lý địa cầu)

Đêm 03/09/2012, các máy gia tốc đặt tại khu vực đập thủy điện Sông Tranh 2 ghi nhận được 4 trận động đất, trong đó một trận lớn nhất xảy ra vào khoảng thời gian nêu trên mà trạm địa chấn Bình Định ghi nhận được.

Máy gia tốc đặt tại vai trái của đập (ngoài thân đập) ghi được gia tốc cực đại là 0,0901 g ứng với rung động cấp 7 theo thang MSK64 (sai lệch về thời gian khoảng 1 phút so với thời gian động đất ghi nhận được tại trạm động đất Bình Định, do máy gia tốc không có thiết bị đồng bộ thời gian GPS); máy gia tốc đặt tại mặt đập ghi nhận được gia tốc cực đại là 0,2910 g, ứng với rung động cấp 9. Đây là trận động đất có độ lớn mạnh nhất xảy ra ở khu vực này kể từ tháng 11/2011 đến nay. Gia tốc nền ứng với động đất thiết kế được Viện Vật lý địa cầu kiến nghị sử dụng cho đập thủy điện Sông Tranh 2 là a=150 cm/s2, như vậy gia tốc do máy gia tốc ở vai trái đập ghi nhận được 0,0901 g=88,3 cm/s2 chưa vượt quá gia tốc động đất thiết kế của đập nên trận động đất vừa qua không gây ảnh hưởng tới hoạt động của đập.

Với thông tin đã nêu, theo đánh giá của các chuyên gia Viện Vật lý địa cầu, trận động đất này gây nên rung động trên cấp 6 theo thang MSK64 ở khu vực đập thủy điện Sông Tranh 2 và lân cận, nghĩa là gây nên rung động mạnh nhiều người nhận thấy được, nhà cửa rung lắc mạnh, tường nhà cấp 4 có thể bị nứt, đồ đạc trong nhà đung đưa mạnh.

Trận động đất này có thể được phát sinh trên một trong những đứt gẫy địa phương, nhưng cũng có thể là một trận động đất kích thích được phát sinh do sự tích nước hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2 gây ra.

Động đất kích thích ở khu vực này đã quan sát được từ năm 2011, trong đó tháng 11/2011 có 2 trận có độ lớn 3,4 độ Richter và 1 trận vào ngày 02/03/2012 đó độ lớn 3,1 độ Richter.

Trận động đất xảy ra đêm 03/09/2012 với cường độ 4,2 độ Richter, như vậy, Viện Vật lý địa cầu đánh giá xu thế hoạt động động đất ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2 vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm, cần được đầu tư nghiên cứu và theo dõi tiếp.