200 triệu USD mở rộng mạng lưới cung cấp nước sạch

ThienNhien.Net – Ngân hàng Thế giới (WB) vừa thông qua khoản tín dụng trị giá 200 triệu USD hỗ trợ chương trình mở rộng cơ hội tiếp cận nước sạch và nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường ở khu vực nông thôn.

Khoản tín dụng này sẽ giúp 1,7 triệu người được cung cấp nước sạch và nâng cao chất lượng dịch vụ vệ sinh cho 650.000 người ở 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng.

Bên cạnh nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường và tạo nhiều cơ hội tiếp cận nước sạch cho người dân, chương trình còn hỗ trợ, củng cố hệ thống thể chế pháp luật, nâng cao năng lực lập kế hoạch, giám sát và đánh giá cho các địa phương nằm trong dự án.

WB tài trợ chương trình này thông qua công cụ hỗ trợ tài chính mới gọi là Chương trình dựa trên kết quả (PforR), được áp dụng lần đầu tiên của khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, kết hợp giải ngân vốn với những kết quả đạt được đã qua thẩm tra.