An Giang thả cá bản địa về tự nhiên

ThienNhien.Net – Ngày 30/8/2012, tại Búng Bình Thiên – hồ tự nhiên lớn nằm trên địa phận ba xã Khánh Bình, Nhơn Hội và Quốc Thái thuộc huyện An Phú, tỉnh An Giang – đã diễn ra buổi lễ thả cá bản địa về thiên nhiên.

Với chủ đề: “Chung tay bảo vệ môi trường, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản”, buổi lễ thả cá lần này nhằm tạo sự chuyển biến nhận thức của người dân trong việc khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và bảo vệ môi trường khu vực Búng Bình Thiên.

Các loại cá được thả vào khu vực Búng Bình Thiên lần này gồm những loài cá bản địa như cá tra, sặc rằn, rô phi, mè vinh…và một số loài cá quý như cá lăng nha, ba sa, vồ đém, chép… Tổng kinh phí thả cá về thiên nhiên lần nầy khoảng 220 triệu đồng từ nguồn vận động xã hội hóa.

Tham gia lễ thả cá có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang, UBND huyện An Phú, đại diện Hiệp hội Nghề nuôi và Chế biến Thủy sản cùng hơn 500 cán bộ và nhân dân trong tỉnh.