Báo cáo Quốc hội về dự án khai thác bauxite

ThienNhien.Net– Thủ tướng Chính phủ vừa phân công các thành viên Chính phủ chuẩn bị bổ sung một số báo cáo sẽ được trình bày và xem xét tại kỳ họp Quốc hội đang diễn ra tại Hà Nội.

Ảnh: lamdong.gov.vn
Nhà máy bauxite (Ảnh: lamdong.gov.vn)

Đáng chú ý, Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương chuẩn bị, trình báo cáo của Chính phủ về việc quản lý, sử dụng quỹ bình ổn xăng dầu; Bộ trưởng Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với Bộ KH-ĐT, Bộ Tài chính chuẩn bị, trình báo cáo của Chính phủ về việc quản lý, sử dụng vốn ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông giai đoạn 2006 – 2011. Bộ trưởng Bộ GTVT, Bộ Tài chính cũng phải chuẩn bị, trình báo cáo của Chính phủ về việc quản lý, sử dụng quỹ bảo trì đường bộ.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ TN-MT, Bộ NN-PTNT chuẩn bị báo cáo về tình hình quản lý, sử dụng đất nông, lâm trường; Bộ TN-MT phối hợp với Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ chuẩn bị, trình báo cáo của Chính phủ về tình hình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và kết quả thanh tra, kiểm tra, tổng rà soát các dự án khai thác khoáng sản trên địa bàn cả nước.

Cùng với đó, Bộ trưởng Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với Bộ NN-PTNT, Bộ TN-MT chuẩn bị, trình báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện quy hoạch phát triển thủy điện giai đoạn 2011 – 2020 liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, vườn quốc gia.

Đặc biệt, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công thương chuẩn bị báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện dự án khai thác bauxite tại Tây Nguyên. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chuẩn bị, trình báo cáo về công tác quản lý nhà nước đối với thị trường vàng, bảo đảm lợi ích của người dân; việc thực hiện quy định không sử dụng vàng miếng làm phương tiện thanh toán và việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức bán vàng miếng thông qua đấu giá trong thời gian vừa qua.