Chưa đến 30% chất thải nguy hại được xử lí

ThienNhien.Net – Ngày 16-9, tại TP.HCM, Cục Quản lí chất thải và Cải thiện môi trường (Tổng cục Môi trường) tổ chức hội thảo tăng cường công tác quản lí chất thải nguy hại.

Một xe tải chở chất thải nguy hại chở đến nơi không đúng quy định bị lực lượng chức năng bắt giữ (Ảnh internet/Báo Hải Quan)
Một xe tải chở chất thải nguy hại chở đến nơi không đúng quy định bị lực lượng chức năng bắt giữ (Ảnh internet/Hải Quan Online)

Tại hội thảo, ông Nguyễn Thành Yên (Cục Quản lí chất thải và Cải thiện môi trường) cho biết, hiện cả nước có khoảng 100 doanh nghiệp thu gom xử lí chất thải. Từ năm 2005 đến nay, tổng lượng chất thải nguy hại được xử lí là 150.000 tấn, đạt gần 27%.

Bên cạnh đó, nhằm từng bước thiết lập và tăng cường cơ sở pháp lí, nâng cao hiệu quả công tác quản lí chất thải nguy hại, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lí, xử lí chất thải nguy hại như: Thông tư 12/2011/TT-BTNMT ngày 14-4-2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; các quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại…

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Thượng Hiền, Phó Cục trưởng Cục Quản lí chất thải và Cải thiện môi trường, việc thực hiện các quy định pháp luật nêu trên tại một số địa phương và các đơn vị hành nghề quản lí chất thải nguy hại còn nhiều khó hạn chế, khó khăn như: chưa hiểu rõ hoặc hiểu chưa đúng các quy định trong Thông tư 12 về quản lí chất thải nguy hại, việc áp dụng quy chuẩn để phân định chất thải nguy hại còn nhiều hạn chế, lúng túng.

Trong khi đó, theo báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2011, tổng lượng chất thải nguy hại phát sinh trên phạm vi toàn quốc ước tính khoảng 550.000 tấn. Cùng với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước lượng phát sinh chất thải nguy hại có xu hướng gia tăng.

Mặt khác, hiện trạng thông tin, số liệu về tình hình phát sinh chất thải nguy hại hiện nay trên phạm vi toàn quốc chưa đồng bộ, thiếu nhất quán về số liệu phát sinh chất thải nguy hại nên đã gây khó khăn trong công tác quản lí nhằm đưa ra các giải pháp quản lí phù hợp… Vì vậy, nếu không có các biện pháp quản lí phù hợp sẽ dẫn đến nguy cơ gây ô nhiễm môi trường do việc phát sinh và xử lí chất thải nguy hại gây ra.