Tình trạng phá rừng Amazon giảm nhiệt

ThienNhien.Net – Imazon, một tổ chức độc lập có trụ sở tại Brazil, mới công bố đánh giá cho thấy tình trạng phá rừng khu vực Amazon đã giảm.

Tỉ lệ phá rừng hàng năm ở Brazil (Mongabay)

Nghiên cứu này trùng khớp với kết quả mà chính phủ Brazil mới công bố đầu tháng này.

Nghiên cứu sử dụng hệ thống cận thời gian thực (near real-time system) của Imazon cho thấy hiện tượng phá rừng giảm khoảng 36%, so sánh giai đoạn tháng 8/2011 – 7/2012 với cùng kỳ trước đó một năm.

Tình trạng thoái hóa rừng  cũng đã giảm tới 69% so sánh giai đoạn 8/2011 – 7/2012 với giai đoạn 8/2010 – 7/2011.