CSAGA và Oxfam Anh mời tư vấn

Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học về Giới- Gia đình- Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA) và tổ chức Oxfam Anh cần tìm chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm để thực hiện nghiên cứu đánh giá 01 năm thực hiện dự án: “Hợp tác với truyền thông trong việc tăng cường nhận thức của cộng đồng về bình đẳng giới và giảm khuôn mẫu giới trên các phương tiện truyền thông”. Hạn gửi bản đề xuất: 10/02/2010


1. Bối cảnh:

Trung tâm CSAGA là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận được thành lập từ năm 2001, hoạt động vì quyền và sự tiến bộ của phụ nữ và trẻ em. Trong những năm qua, CSAGA đã không ngừng hợp tác với các cơ quan truyền thông đại chúng để thực hiện các hoạt động truyền thông về giới và bình đẳng giới. Cùng với CSAGA, Oxfam Anh cũng có chung mối quan tâm về lĩnh vực này. Bản chiến lược “Hợp tác với truyền thông đại chúng trong công tác tăng cường nhận thức của cộng đồng về Bình đẳng giới và giảm khuôn mẫu giới trên các sản phẩm truyền thông”, giai đoạn 2008-2011 đã được xây dựng với sự tham gia của một số tổ chức phi chính phủ và cơ quan truyền thông đại chúng. Từ đó, năm 2007, CSAGA và Oxfam Anh đã phát triển dự án hợp tác với truyền thông đại chúng nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về bình đẳng giới. Dự án này nhằm đạt được các kết quả sau:

    Lãnh đạo các cơ quan chỉ đạo và quản lý nhà nước về báo chí có chiến lược rõ ràng và kế hoạch hành động hiệu quả trong việc tăng cường tính nhạy cảm giới trong các cơ quan truyền thông.

          Các cơ quan truyền thông tiên phong có chính sách và cơ chế thực hiện trong đơn vị mình nhằm tăng cường số lượng và chất lượng các sản phẩm truyền thông nhằm giảm định kiến giới.

          Các cơ quan truyền thông tiên phong tăng số lượng và chất lượng của các sản phẩm truyền thông của mình nhằm giảm định kiến giới.

Trong năm đầu thực hiện dự án (12/2008 -3/2010), dự án đã triển khai một số hoạt động nhằm thu hút sự quan tâm và hỗ trợ của một số cơ quan chỉ đạo và quản lý báo chí (như Vụ báo chí xuất bản – Ban tư tưởng văn hóa Trung ương, Bộ thông tin truyền thông, Vụ Bình đẳng giới – Bộ LĐTBXH) và đồng thời thực hiện thí điểm dự án với Đài tiếng nói Việt Nam, một kênh truyền thông tiên phong về bình đẳng giới.

 

Nhằm giúp các hoạt động tiếp theo của dự án đạt được mục tiêu đã đề ra, CSAGA và Oxfam Anh mong muốn mời tư vấn tham gia đánh giá dự án sau một năm thực hiện.

 

2. Mục đích của tư vấn:

  • Đánh giá kết quả hoạt động dự án trong năm qua, chỉ ra những điểm đã đạt được và chưa đạt được
  • Xác định phương hướng hoạt động trong hai năm tới

3. Kết quả mong đợi sau đánh giá:

ü       Đánh giá nội dung, cách tiếp cận, cách thức thực hiện và kết quả thực hiện của từng hoạt động dự án so với kế hoạch đề ra ban đầu.

ü       Đánh giá cơ chế hợp tác giữa Ban quản lý dự án (CSAGA & Oxfam) với đơn vị thực hiện dự án (VOV) trong quá trình triển khai hoạt động dự án để chỉ ra những vấn đề cần rút kinh nghiệm nhằm củng cố tính bền vững, chất lượng hoạt động hiện tại và rút ra bài học khi hợp tác với cơ quan truyền thông mới (VTV) trong năm tới.

ü       Đánh giá mục tiêu đã đặt ra cho năm tới có tính khả thi không? Vì sao? Nếu tiếp tục theo đuổi các mục tiêu đó thì cần phải thay đổi gì trong cách tiếp cận, việc xây dựng và tổ chức hoạt động dự án, đặc biệt là mục tiêu liên quan đến tác động chính sách.

ü       Đề xuất các hoạt động cụ thể trong năm tới nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra.

 

4. Nhiệm vụ của tư vấn:

  • Nghiên cứu các tài liệu liên quan đến dự án này
  • Tham khảo các tài liệu khác về những dự án có liên quan hay tương tự
  • Xây dựng khung đánh giá, kế hoạch đánh giá và được thống nhất với Ban quản lý dự án
  • Tiến hành đánh giá
  • Tổng hợp, xử lý số liệu và viết báo cáo
  • Gửi bản thảo và bản báo cáo cuối cùng cho Ban quản lý dự án (tiếng Việt)
  • Trình bày kết quả báo cáo tại cuộc họp đánh giá thực hiện dự án sau một năm hoạt động.

5. Địa bàn đánh giá: Tại Hà Nội

6. Thời gian thực hiện đánh giá và hoàn thiện báo cáo:  Tháng 3/2010

7. Yêu cầu đối với tư vấn:

– Trưởng nhóm đánh giá là Tiến sĩ hoặc thạc sĩ có ít nhất 5 năm kinh nghiệm về đánh giá các dự án liên quan đến vấn đề giới đặc biệt là giới trong truyền thông.

– Thành viên nhóm đánh giá có ít nhất 2 năm kinh nghiệm kinh nghiệm về đánh giá các dự án liên quan đến vấn đề giới đặc biệt là giới trong truyền thông.

8. Mức phí tư vấn: Theo thoả thuận, tùy theo mức độ kinh nghiệm và khả năng tài chính cho phép của dự án.

9. Yêu cầu về bản đề xuất:

– Sơ yếu lý lịch của trưởng nhóm và thành viên nhóm đánh giá

– Khung đánh giá

– Kế hoạch thực hiện chi tiết

– Kinh phí dự kiến

Mời các chuyên gia tư vấn quan tâm đến đánh giá dự án này gửi bản đề xuất về Ban quản lý dự án trước ngày 10/2/ 2010 theo địa chỉ:

Chị Lý Thị Minh Hằng – Cán bộ dự án CSAGA

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà Công ty Cơ khí, Điện, Điện tử và Tàu thủy, tổ 6, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội

Email: hangly@csaga.org.vn

Tel: 04.3.7910014 (số máy lẻ 15)