Đại dương được chấm 60/100 điểm

ThienNhien.Net – Dựa trên một số tiêu chí như khả năng cung cấp thực phẩm, cô lập các bon, giá trị du lịch và đa dạng sinh học… nhà khoa học đại dương Ben Halpern cùng các cộng sự mới đây đã công bố chỉ số sức khỏe của đại dương trên tạp chí Nature. Theo đó, các đại dương trên thế giới được chấm mức điểm trung bình 60/100 điểm cho sức khỏe sinh thái và lợi ích dành cho con người.

Chí số sức khỏe đại dương (Nature)

Chỉ số sức khỏe của các đại dương trên thế giới được đánh giá dao động ở mức từ 36 đến 86, trong đó các nước phát triển có điểm cao hơn các nước đang phát triển.

Số điểm được đánh giá cho thấy một thực tế không mấy khả quan về sức khỏe của đại dương. Gần như 1/3 tổng số các quốc gia có chỉ số sức khỏe đại dương dưới 50.

Có 5% các nước có chỉ số này trên 70, cho thấy một số điểm sáng trong tình hình chung.

Chỉ số này được nhiều nhà khoa học đại dương ủng hộ vì tính mới mẻ và tiềm năng giải quyết vấn đề tốt hơn hẳn các chỉ số đã có từ trước. Tuy nhiên, chưa thể biết được liệu các chính phủ có tham khảo chỉ số này một cách rộng rãi để ra các quyết định liên quan hay không.

Sắp tới, chỉ số này sẽ được lên bàn thảo luận ở Hội nghị Các bên Tham gia (COP) về Công ước Đa dạng sinh học (CBD) ở Hyderabad, Ấn Độ. Tính khả dụng của nó cũng có thể được chứng minh ở phiên đánh giá về biển của Đại hội đồng Liên hợp quốc vào mùa thu năm nay.