Cà Mau: Kiểm điểm Chủ tịch xã để xảy ra phá rừng bãi bồi nuôi sò huyết

Liên quan đến thông tin “ngang nhiên chặt cây rừng, bơm hút đất ở bãi bồi” xảy ra trên địa bàn xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau, mà một số cơ quan báo chí đã phản ánh trong thời gian qua, UBND huyện Phú Tân đã họp thông qua việc kiểm điểm trách nhiệm, phê bình và cắt thi đua đối với ông Lý Văn Gặp, Chủ tịch UBND xã Rạch Chèo.

Rừng bãi bồi bị phá tan hoang. (Ảnh : Huỳnh Thế Anh/TTXVN)

UBND huyện Phú Tân cũng yêu cầu UBND xã Rạch Chèo phải thanh lý hợp đồng đối với việc cho thuê đất mặt nước nuôi sò huyết trên sông Bảy Háp.

Về vấn đề thanh lý hợp đồng đối với các hộ dân đã thuê, UBND xã Rạch Chèo đã có báo cáo về kết quả xử lý vụ việc.

Cụ thể, hiện có hai hộ đã hết hạn hợp đồng cho thuê là hộ ông Ngô Trường Sơn (diện tích cho thuê 6.500m2) hết hạn hợp đồng ngày 17-10-2017 và hộ ông Nguyễn Dũng Hà (4.000m2) hết hạn hợp đồng ngày 1-2-2018.

Riêng hộ ông Nguyễn Văn Lăng (9.000m2) sẽ hết hạn hợp đồng vào ngày 27-11-2018, nhưng trong quá trình thuê, ông Lăng đã tự ý chặt cây mắm, đưa cơ giới vào bơm hút đất là vi phạm hợp đồng, nên thực hiện chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

UBND xã Rạch Chèo đã mời 3 hộ dân này lên thông báo sẽ không ký hợp đồng cho thuê lại và yêu cầu tháo dỡ cây, lưới rào tại khu vực nuôi sò huyết để trả lại hiện trạng đất bãi…