Phát hiện 24 loài mới ở Suriname

24 loài mới vừa được tìm thấy tại các cao nguyên ở phía đông Suriname(*). Theo nhà khoa học Leeanne Alonso thuộc Tổ chức bảo tồn quốc tế, trong số các loài mới được phát hiện, có loài ếch atelopus với đặc điểm nổi bật là những lằn màu tía, 6 loài cá, 12 loài bọ phân và một loài kiến

Các nhà khoa học đã lên tiếng kêu gọi nhà chức trách thực hiện tốt hơn công tác bảo tồn tại các khu vực thuộc sở hữu nhà nước và chưa được bảo vệ, nơi tình trạng săn bắn và khai thác vàng bất hợp pháp quy mô nhỏ khá phổ biến.

Khoảng 80% diện tích Suriname là rừng rậm. Nhà chức trách cho rằng hàng ngàn người Brazil và Suriname đã và đang khai thác vàng bất hợp pháp tại những khu rừng này, gây ô nhiễm thủy ngân, đe dọa đến sức khỏe người dân và sự sinh tồn của các loài.


(*) Ở dọc bờ đông bắc của Nam Mỹ, giáp Guyana, Guiana thuộc Pháp, Brazil và Đại Tây Dương.