Phát hiện hai loài lan quí ở vườn quốc gia Núi Chúa

Ban quản lý vườn quốc gia Núi Chúa (Ninh Thuận) hôm 10/09 cho biết các chuyên gia của Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (Việt Nam) và vườn thực vật Missouri (Hoa Kỳ) đã phát hiện hai loài lan quí tại vùng rừng của vườn quốc gia này. Hai loài lan này được đặt tên là <i>Bromheadia annamensis</i> và <i>Panisea vinhii</i>.

Ban quản lý vườn quốc gia Núi Chúa trích dẫn tài liệu nói hai loài lan AnnamensisVinhii lần đầu tiên được tìm thấy tại Việt Nam. Trên cơ sở phát hiện này của các cơ quan nghiên cứu, hiện ban quản lý vườn quốc gia Núi Chúa đã khoanh vùng và có kế hoạch bảo vệ nghiêm ngặt hai loài lan quí nói trên.

Vườn quốc gia Núi Chúa thuộc xã Vĩnh Hải (Ninh Hải), có diện tích tự nhiên gần 30.000ha. Đây là vùng rừng được đánh giá độc đáo và đặc trưng cho hệ sinh thái khô hạn ở Đông Nam Á với 1.265 loài thực vật và 306 loài động vật, trong đó nhiều loài có tên trong Sách đỏ thế giới.