ATP tuyển Điều phối viên, Thực tập sinh

Chương trình Bảo tồn Rùa châu Á (ATP) đang cần tuyển 02 vị trí là Điều phối viên Chương trình rùa Việt Nam và Thực tập sinh làm việc tại văn phòng Hà Nội.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 30/08/2012

Chi tiết các vị trí xin xem file đính kèm: Điều phối viên, Thực tập sinh.