Dự án phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Sóc Trăng tuyển cán bộ tư vấn

Dự án phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Sóc Trăng tuyển cán bộ tư vấn.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 17/8/2012

Thông tin chi tiết như sau:

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ ÁN 

I.1. Thông tin chung

– Tên dự án: Dự án Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh (DNNVV) Sóc Trăng.

– Thời gian thực hiện dự án: 2012-2016

– Tổ chức hỗ trợ: Cơ quan Phát triển Quốc tế Canada (CIDA)

– Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch & Đầu tư Sóc Trăng

I.2. Mục tiêu của dự án:

I.2.1 Mục tiêu tổng thể:

Để đóng góp vào kế hoạch và mục tiêu chung của tỉnh, dự án phát triển DNNVV sẽ đóng góp vào việc “mở rộng các cơ hội phát triển kinh tế cho người nghèo (bao gồm cả người dân tộc) trong tỉnh Sóc Trăng”.

I.2.2 Mục tiêu trung gian:

– Cải thiện khả năng cạnh tranh của các DNNVV dựa trên việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực tại địa phương

– Các cơ sở hạ tầng qui mô nhỏ được xây dựng và nâng cấp tại các xã để hỗ trợ cho việc phát triển DNNVV.

– Năng lực của cán bộ nhà nước các cấp trong việc hỗ trợ phát triển các DNNVV được nâng cao.

I.3 Đối tượng hỗ trợ của dự án:

– Các DNNVV theo nghị định 56 của Chính phủ.

– Các hộ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

– Các hợp tác xã, nhóm sở thích, tổ hợp tác.

– Làng nghề

Các hoạt động hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa của dự án sẽ tập trung vào việc nâng cấp 2 chuỗi ngành hàng được chọn lựa là hành tím và gạo ST5.

II. MỤC TIÊU CÔNG TÁC TƯ VẤN

Phân tích nhanh 2 chuỗi giá trị của hành tím và Gạo ST5, xác định những điễm nghẽn trong 2 chuỗi trên và xây dựng kế hoạch nâng cấp 2 chuỗi này.

III. KẾT QUẢ ĐẦU RA CÔNG TÁC TƯ VẤN:

– Mô tả tổng quan toàn bộ 2 chuỗi giá trị “ hành tím, và gạo ST”

o Vẽ sơ đồ chuỗi

o Mô tả chức năng của các tác nhân tham gia chuỗi và bộ phận hỗ trợ

– Xác định các điểm nghẽn trong chuỗi:

o Xác định các khâu trong chuỗi đang bị ách tắc

o Nguyên nhân dẫn đến sự ách tắc

o Đánh giá và lựa chọn các điểm nghẽn để tác động

– Đề xuất các giải pháp nâng cấp chuỗi và xây dựng kế hoạch nâng cấp chuỗi

o Xác định các giải pháp để tháo gỡ các ách tắc trong chuỗi

o Xây dựng kế hoạch nâng cấp chuỗi

IV. YÊU CẦU TRÌNH ĐỘ, KIẾN THỨC CỦA NHÓM TƯ VẤN

Trình độ và kinh nghiệm của chuyên gia tư vấn là yếu tố rất quan trọng để lựa chọn. Yêu cầu về tư vấn:

– Tốt nghiệp ít nhất Đại học chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực yêu cầu tư vấn.

– Có kinh nghiệm về phân tích và nâng cấp chuỗi giá trị các sản phẩm, ngành hàng.

– Am hiểu nhiều về Đồng bằng sông Cửu Long.

– Thông thạo tiếng Việt và tiếng Anh

– Có kỹ năng phân tích và viết báo cáo tốt

Có kinh nghiệm về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa là lợi thế.

Tư vấn sẽ làm việc với sự hỗ trợ của nhóm kỹ thuật dự án.

 V. BÁO CÁO

Tư vấn sẽ phối hợp với BQLDA tổ chức hội thảo tham vấn về kết quả phân tích và kế hoạch nâng cấp chuỗi với các đối tác của dự án để thu nhận phản hồi.

Báo cáo cuối cùng bằng tiếng Việt và tiếng Anh sẽ được hoàn tất chậm nhất ngày 31/10/2012.

Báo cáo phải bao gồm các phần sau, nhưng không bắt buộc chỉ trong giới hạn này:

– Tóm tắt kết quả thực hiện

– Giới thiệu – Mục đích và đầu ra của công tác tư vấn.

– Phương pháp thực hiện công tác tư vấn

– Kết quả phân tích chuỗi, những ách tắc và giải pháp

– Kế hoạch nâng cấp chuỗi

– Kết luận và khuyến nghị

VI. THỦ TỤC NỘP HỒ SƠ

Các ứng viên được yêu cầu nộp các hồ sơ sau đây bằng tiếng Việt và tiếng Anh:

1. Lý lịch của chuyên gia tư vấn,

2. Đơn ứng tuyển.

3. Kế hoạch chi tiết của công tác tư vấn:

• Phương pháp thực hiện: mô tả các bước và phương pháp thực hiện từng bước;

• Các khoản chi phí

• Thời gian thực hiện (bao gồm số ngày, lịch công tác đề xuất);

4. Bản sao báo cáo cho hoạt động tư vấn tương tự mới nhất.

Hồ sơ ứng tuyển sẽ được gửi đến văn phòng dự án chậm nhất vào ngày 10/8/2012 theo địa chỉ e-mail :

Soc Trang SME Project Management Unit smeproject.pmu@gmail.com và nguyet5618@gmail.com.