Xây dựng hạ tầng quốc gia cho điện hạt nhân

ThienNhien.Net – Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa có văn bản yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ sớm hoàn thành, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án xây dựng hạ tầng quốc gia phục vụ điện hạt nhân trước ngày 25/08/2012.

Ảnh minh họa: dien.vn

Đề án bao gồm việc xây dựng hạ tầng pháp quy an toàn cho phát triển điện hạt nhân và kiện toàn cơ quan pháp quy hạt nhân có đủ năng lực và thẩm quyền.

Ngoài ra, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam cần sớm hoàn thành, trình Thủ tướng chương trình đào tạo nguồn nhân lực quản lý nhà nước về điện hạt nhân, nhân lực pháp quy hạt nhân, nhân lực quản lý dự án và vận hành nhà máy điện hạt nhân trong tương lai.

Phó Thủ tướng đánh giá, thời gian qua, mặc dù các Bộ đã tích cực triển khai công tác chuẩn bị, nhưng tiến độ thực hiện còn chậm, chưa đạt yêu cầu, một số văn bản chưa ban hành kịp, chưa làm rõ hệ thống khung cũng như chi tiết các văn bản quy phạm pháp luật cần xây dựng.

Vì vậy, Bộ Khoa học và Công nghệ cần chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật về điện hạt nhân, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25/8/2012.

Phó Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật chi tiết, cụ thể, trong đó nêu rõ nội dung, tên văn bản cần soạn thảo, cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo, tiến độ và thời hạn ban hành, bảo đảm phù hợp với yêu cầu, tiến độ tổng thể thực hiện Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Phó Thủ tướng cũng đồng ý với đề xuất của Bộ Khoa học và Công nghệ về phương thức, quy trình rút gọn xây dựng, công nhận các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật phục vụ dự án. Trong quá trình thực hiện cần lưu ý nghiên cứu, xem xét lựa chọn các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc tế có thể công nhận áp dụng, các văn bản pháp quy cần biên soạn, nội luật hóa để ban hành theo đúng quy định.

Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận gồm 2 nhà máy. Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 đặt tại xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận; Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 đặt tại xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.Hai nhà máy của dự án với công suất trên 4.000 MW, phù hợp với công nghệ và thế hệ lò được chọn; công suất nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 khoảng 2.000 MW; công suất nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 khoảng 2.000 MW. Các máy sẽ được vận hành thương mại lần lượt các năm 2021 và 2022.