Dự kiến trồng mới 250.000 cây bóng mát, cây lấy gỗ dịp Xuân Tân Sửu 2021

Sở NN&PTNT Hà Nội vừa có công văn gửi UBND thành phố và các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã về hướng dẫn tổ chức phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu 2021.

Theo đó, việc tổ chức phát động phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Tân Sửu 2021 phải thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức; tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, trường học, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng.

Hà Nội sẽ thực hiện tốt công tác quản lý rừng, bảo vệ rừng, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên toàn bộ diện tích 27.756,41ha rừng và đất lâm nghiệp của thành phố; đặc biệt trồng mới 200.000-250.000 cây bóng mát, cây lấy gỗ và hơn 200.000 cây ăn quả các loại.

Các huyện, thị xã, đơn vị căn cứ thực tế địa phương triển khai tổ chức phát động Tết trồng cây từ ngày 13-2-2021 đến ngày 27-2-2021.