Quảng Ninh đưa điện lưới quốc gia ra đảo Cô Tô

ThienNhien.Net – Công ty Điện lực Quảng Ninh đang khẩn trương triển khai thực hiện Dự án đầu tư đưa điện lưới quốc gia ra huyện đảo Cô Tô và 5 xã đảo thuộc huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh, có tổng vốn đầu tư 1.073 tỷ đồng.

Dự án gồm có 4 hạng mục công trình chính: tuyến đường dây truyền tải điện trên không hai mạch, dài 17,5km và trạm biến áp Vân Đồn I 110/35/22 (10) kV có công suất  40MVA.

Tuyến đường dây truyền tải điện trên không hai mạch và trạm biến áp Vân Đồn I đến Đài Chuối dài 10,249km.

Tuyến đường dây truyền tải điện trên không hai mạch 110kV dài 12,426km cùng với tuyến đường dây truyền tải điện trên không một mạch 22kV và các nhánh rẽ cấp điện cho các xã Đồng Tiến, Thanh Lâm, thị trấn Cô Tô có tổng chiều dài 17,625km và phần cáp ngầm dưới đáy biển truyền tải điện 22kV có tổng chiều dài 24,863km.

Tuyến đường dây điện hạ áp 0,4kV cấp điện cho các xã Đồng Tiến, Thanh Lâm và thị trấn Cô Tô có tổng chiều dài 26km, cùng với 12 trạm biến áp 22/0,4kV có tổng công suất 2.979kVA và lắp đặt 1.500 công tơ mới cho hộ sử dụng điện.

Dự án này hoàn thành và đi vào vận hành sẽ đảm bảo cấp điện an toàn liên tục, ổn định lâu dài phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân; đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của huyện đảo Cô Tô và 5 xã đảo thuộc huyện Vân Đồn; góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực Đông Bắc của Tổ quốc.