Hà Tĩnh chuyển đổi 5,59 ha rừng đặc dụng

ThienNhien.Net – Ngày 30/07/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có văn bản nhất trí với đề nghị của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc chuyển đổi 5,59 ha rừng đặc dụng làm đường giao thông vào đồn biên phòng.

Diện tích rừng đặc dụng chuyển đổi thuộc phân khu phục hồi sinh thái Vườn Quốc gia Vũ Quang tại lô 1 và lô 2, khoảng 3, tiểu khu 181, xã Hòa Hải, huyện Hương khê, tỉnh Hà Tĩnh.

Bộ Nông nghiệp đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc và có phương án trồng rừng thay thế cũng như chăm sóc bảo vệ rừng ở các khu vực xung quanh.