10 sự kiện nổi bật ngành Tài nguyên và Môi trường 2010

ThienNhien.Net – Ngày 28/12, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã công bố 10 sự kiện nổi bật của ngành trong năm 2010.

1.Quốc hội thông qua Luật Khoáng sản (sửa đổi)

Ngày 17/11/2010, tại Kỳ họp thứ 8, đại biểu Quốc hội khóa XII đã biểu quyết thông qua Luật Khoáng sản (sửa đổi). Luật Khoáng sản (sửa đổi) lần này ban hành để thay thế Luật Khoáng sản năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản năm 2005. Trong đó có nhiều nội dung đã được sửa đổi, bổ sung mới mang tính cơ bản, toàn diện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về khoáng sản.

2. Công viên địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn gia nhập Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu.

Ngày 01/12/2010, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam đã trao chứng chỉ cho UBND tỉnh Hà Giang công nhận Công viên địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn là thành viên của Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu.

3. Hoàn thành tổng kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010

Kiểm kê đất đai năm 2010 đã xác định rõ hiện trạng diện tích tự nhiên của các cấp hành chính, hiện trạng quỹ đất đang quản lý, sử dụng, quỹ đất đã đưa vào sử dụng nhưng còn để hoang hóa; đánh giá đúng thực trạng tình hình quản lý, sử dụng đất và biến động đất đai so với kỳ kiểm kê trước; đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất.

4. Tổng kết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi Luật Đất đai 2003

Ngày 09/09/2010, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định 1665/QĐ-TTg thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về tổng kết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi Luật Đất đai năm 2003. Luật Đất đai sửa đổi lần này tập trung làm rõ các nội dung cơ bản, như xác định rõ vị trí, vai trò của Nhà nước đối với quyền sở hữu đất, các quyền chung của chủ thể đối với đất đai; làm rõ vị trí, vai trò quy hoạch; tạo quỹ đất của Nhà nước phục vụ các mục tiêu công ích, chính sách xã hội, điều tiết thị trường đất đai và hỗ trợ tái định cư; làm rõ thẩm quyền thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất…

5. Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ 3 và các sự kiện bên lề

Trong hai ngày 17-18/11/2010, Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ 3 và các sự kiện bên lề được tổ chức tại Hà Nội với trên 1.000 đại biểu tham dự. Hội nghị đã nhất trí việc sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường, xây dựng Kế hoạch hành động môi trường quốc gia 2011 – 2020; và kiến nghị tăng chi ngân sách sự nghiệp môi trường lên 2% vào năm 2015.

6. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì tổ chức thành công Diễn đàn ASEM về ứng phó với biến đổi khí hậu

Diễn đàn được tổ chức trong hai ngày 06 – 07/09/2010 tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Cộng đồng các nước thành viên ASEM có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giải quyết những thách thức toàn cầu. ASEM sẽ tiếp tục thể hiện vai trò đầu tàu trên mặt trận ứng phó với biến đổi khí hậu.

7. Dự báo kịp thời với độ chính xác cao về diễn biến thời tiết thủy văn phục vụ Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội

Từ ngày 21/09 đến ngày 11/10/2010, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã tiến hành dự báo cực ngắn, cảnh báo thời tiết ảnh hưởng đến nhiều điểm diễn ra sự kiện trong dịp Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Đặc biệt, dự báo chính xác, cập nhật kịp thời diễn biến thời tiết ngày khai mạc, ngày diễu binh, diễu hành, đêm biểu diễn nghệ thuật chào mừng Đại lễ.

8. Hoàn thành Thông báo quốc gia lần thứ 2 cho Công ước khung của Liêp Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC)

Bản thông báo đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Ban thư ký Công ước khung của Liêp Hợp Quốc về biến đổi khí hậu tại Hội nghị lần thứ 16 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP 16) diễn ra tại Cancun, Mexico tháng 12/2010. Thông báo quốc gia lần thứ 2 tập trung kiểm kê khí nhà kính quốc gia trong năm 2010 và ước tính phát thải khí nhà kính cho giai đoạn 2011-2030.

9. Tổ chức thành công Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2010

Hưởng ứng “Ngày Đại dương thế giới”, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2010 được tổ chức tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình vào đầu tháng 06/2010. Đây là Festival Biển và Hải đảo lần đầu tiên được tổ chức rất thành công cùng với chuỗi các sự kiện về biển và hải đảo Việt Nam.

10. Thành lập trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Ngày 23/08/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1583/QĐ-TTg thành lập Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Đây là bước đi quan trọng trong lộ trình phát triển nguồn nhân lực ngành tài nguyên và môi trường, đặc biệt là cán bộ quản lý nhà nước trên cả 7 lĩnh vực của ngành.

Năm 2011 là năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch 5 năm 2011 – 2015 và Chiến lược giai đoạn 2011 – 2020 của ngành Tài nguyên và Môi trường. Ngành sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ quan trọng:

– Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển ngành quản lý đất đai Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 và định hướng đến năm 2030. Đặc biệt, năm 2011 sẽ thí điểm kiện toàn hệ thống Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành một cấp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

– Xây dựng và trình ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản, quy định nguyên tắc, điều kiện và thủ tục đấu giá quyền khai thác khoáng sản; xây dựng và trình Chính phủ ban hành Quy hoạch thăm dò, khai thác khoảng sản chung cả nước; khoanh định các diện tích khoáng sản nhỏ lẻ trên lãnh thổ Việt Nam.

– Triển khai kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng giai đoạn 2012 – 2020. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở, khu công nghiệp và cụm công nghiệp…, đặc biệt là việc thực hiện đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.