WVV tuyển Cán bộ tài chính

Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam (WVV) cần tuyển Cán bộ tài chính, làm việc tại Hà Nội và công tác tại các địa phương theo yêu cầu.

Quý độc giả quan tâm vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại đây.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 10/6/2022